2011-05-06

Renseriet precenterar
- Avkoda ekon

Medverkande
Jennifer Rainsford
Paul Fägerskiöld
Francis Alÿs

Curator
Johan Norling

Avkoda ekon är Johan Norlings examensprojekt vid Internationella
Curatorutbildningen på Stockholms Universitet. I utställningen väcks
frågor kring kommunikation i förhållande till kontext. Vad händer
med ett uttryck när det rest ett varv runt jorden?

Utställningen tar sin utgångspunkt i en diskussion kring det
internationella kulturutbyte som idag nästan är norm inom det samtida
konstlivet. Bland deltagande konstnärer ser vi hur detta på olika
sätt tagit sig uttryck. Jennifer Rainsford har spelat in sitt verk
Trans National Practices i Kina och i Paul Fägerskiölds målningar
hämtas motiven från exempelvis USA och Iran. I Francis Alÿs fall är
det konstnären själv som valt att flytta till ett annat land. 

Vad händer när vi möter deras bilder som konstnärliga uttryck?

Vernissage 18:00-21:00
Öppet lördag-söndag 12:00-17:00

Bolidenvägen 16B
126 33 Johanneshov